Μερικά Λόγια

Το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας με το διακριτικό τίτλο «Ζήτημα Ζωής» στοχεύει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος με την αύξηση του συντελεστή βιωσιμότητας και ασφάλειας στην καθημερινή ζωή.

Βιώσιμο περιβάλλον, σύγχρονη εκπαίδευση, ασφάλεια στις μεταφορές, πρόληψη στην υγεία και ενίσχυση ευπαθών ομάδων είναι μερικοί από τους τομείς όπου εστιάζουμε τη δραστηριότητά μας, με στόχο την ενίσχυση του πολιτισμού της καθημερινότητας και την επιστροφή σε μία ασφαλή και βιώσιμη διαβίωση.

Το «Ζήτημα Ζωής» θα λειτουργήσει ως πυλώνας προστασίας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, σε ένα πλαίσιο δημιουργίας ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής συναντίληψης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο κρίσιμο και ανασφαλές σημερινό γίγνεσθαι.