Ποιοί Είμαστε

Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής με την ενίσχυση της βιωσιμότητας σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας μας αλλά και της καλλιέργειας κουλτούρας ασφάλειας που τόσο λείπει στην ελληνική κοινωνία αλλά και στο εξαιρετικά ανασφαλές σημερινό διεθνές περιβάλλον.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δράσεις

Με δράσεις και παρεμβάσεις στο αστικό και φυσικό περιβάλλον υποστηρίζουμε την επιστροφή στην ανάσα..που έχουμε χάσει στην καθημερινή μας ζωή αλλά και την προστασία από τους σύγχρονους κινδύνους που μας περιβάλλουν στον μοντέρνο τρόπο ζωής. Επειδή… ένα ασφαλές σήμερα, μας εξασφαλίζει ένα βιώσιμο αύριο!

Οι σκοποί μας

Η στοχοθεσία των δραστηριοτήτων μας εστιάζει σε όλους τους τομείς της σύγχρονης καθημερινότητας όπου η βιωσιμότητα και η ασφάλεια είναι στην πρώτη γραμμή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ

Πως κινούμαστε

Με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προσπαθούμε να εμφυσήσουμε την κουλτούρα ασφάλειας σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα στα κρίσιμα συστατικά στοιχεία της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ