Στοιχεία Επικοινωνίας

Έδρα: Ιωαννίνων 57

Τ.Κ: 10444

Αθήνα

Email: info@zitima.gr

Τηλ: 2112 344805,  6943 80 48 08